Doğu Mah. 23 Nisan Cad. No:59/2 Pendik/İSTANBUL
tr

Zemin Tespit Tutanağı

Anasayfa » Zemin Tespit Tutanağı

Zemin Tespit Tutanağı; Yapı kayıt belgesi almış yapıların kat mülkiyetine geçebilmesi için, yapının yerinde ölçümü yapıldıkta sonra, parsel, yapı ölçüleri ve koordinatları, varsa tecavüz miktarları belirtilerek hazırlanan evrağa zemin tespit tutanağı denir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Yapı kayıt belgesi
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
  • Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.
Tüm sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: