Doğu Mah. 23 Nisan Cad. No:59/2 Pendik/İSTANBUL
tr

İfraz Ayırma

Anasayfa » İfraz Ayırma

İfraz; kelime anlamı olarak “ayırmak” demektir.  Yasanın 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya bölünüp, belediye encümeni tarafından karara bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ifraz denir. Biz. LİHKAB olarak ifraz işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
Tüm sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: