Doğu Mah. 23 Nisan Cad. No:59/2 Pendik/İSTANBUL
tr

İrtifak Hakkı Tesisi

Anasayfa » İrtifak Hakkı Tesisi

İrtifa hakkı tesisi; Diğer bir ifade ile kullanım hakkı olarak da bilinir. Bu hak, taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başka kişinin yararlanması ya da kullanması için izin verdiği bir haktır. Buna göre taşınmazın sahibinin taşınmaz üzerindeki faydaları ve hakları kısıtlanırken, hakkı kullanan kişiye de taşınmaz üzerinde çeşitli haklar verilir. Taşınmaz sahibinin bu kanuna göre mülkiyet hakkı sınırlanır ve taşınmaz üzerinde bulunan bazı hakları kullanamaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
  • Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.
Tüm sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: