Doğu Mah. 23 Nisan Cad. No:59/2 Pendik/İSTANBUL
tr

Harita Bilgi Bankası

Harita Bilgi Bankası

HARİTA BİLGİ BANKASI

Harita Bilgi Bankası (HBB), Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim yönetmeliği, Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimin önlenmesi, harita ve harita bilgilerinin üretimlerinin izlenmesi amacıyla, Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, üretimi planlanan, devam eden ya da tamamlanan harita ve harita bilgilerini kaydetmeleri ve proje kayıt numarası almaları yükümlülüğü getirmiş ve Yönetmeliğin 103’üncü, 104’üncü ve 105’inci maddelerindeki görev gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, ISO 19115 standartları dikkate alınarak web tabanlı bir metaveri portalı olarak projelendirilmiş ve 07.07.2008 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurularak http://hbb.tkgm.gov.tr/ web adresinden online hizmete sunulmuştur.

Harita Bilgi Bankasına Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından devamlı olarak metaveri girişi yapılmakta olup Harita, Kadastro ve Coğrafi Bilgi sektörü tarafından da aktif olarak kullanılmaktadır.

Projeyi Yürüten Birim
Tüm sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: